พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการรวมหัวเมืองภาคเหนือ (รวมบทความ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือ) /

โดย อรุณ เวชสุวรรณ

Main Author: อรุณ เวชสุวรรณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2543
Subjects: ดารารัศมี, -- พระราชชายา, -- 2416-2476
สตรี -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
ไทย -- (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS588.N6 อ411พ 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available