เพศภาวะ :

การท้าทายร่าง การค้นหาตัวตน /

สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ

Other Authors: สุชาดา ทวีสิทธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัลลิชชิ่ง จำกัด, 2547
Subjects: สตรี -- บทบาทและหน้าที่
สตรี -- ภาวะสังคม
เพศ
สิทธิสตรี -- แง่ศาสนาพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1121 พ926 2547
Copy 1
Available

Humanities, Stack

Call Number: HQ1121 พ926 2547
Copy 2
Available