เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2546 :

Evidence-based clinical obstetrics and gynecology /

นเรศร สุขเจริญ, บรรณาธิการ

Other Authors: นเรศร สุขเจริญ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Gynecology -- congresses
Obstetrics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: บทความจากการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 44 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23-27 มิถุนายน 2546.
บทความภาษาไทยและอังกฤษ
Physical Description: 182 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
ISBN: 9741324235