รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรของคนเมืองน่าน =

(History of the Contestation for Access to Resources of Nan People) /

ชูศักดิ์ วิทยาภัค, สำรวย ผัดผล, รณยุทธ ศรีน้อย

No Cover Image
Main Author: ชูศักดิ์ วิทยาภัค
Other Authors: สำรวย ผัดผล, รณยุทธ ศรีน้อย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: ชนกลุ่มน้อย -- ไทย -- น่าน
น่าน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
น่าน -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS589.N39 ช687ร 2546
Copy 1
Available