รับมือ "ธรณีพิบัติภัย" /

บัญชา ธนบุญสมบัติ ; ธรรมนิต ชำนาญ, บรรณาธิการ

Main Author: บัญชา ธนบุญสมบัติ
Other Authors: ธรรมนิต ชำนาญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2548
Subjects: สึนามิ
ภัยธรรมชาติ -- ไทย
ระบบเตือนภัยสึนามิ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GC220.4.T5 บ253ร 2548
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 9
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available