สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ... :

จังหวัดเพชรบูรณ์ /

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
Subjects: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- ไทย -- (ภาคเหนือตอนล่าง) -- เพชรบูรณ์ -- การสำรวจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.PH4 ส183ส 2545
Copy 1
Available