งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา /

ศิโรจน์ ผลพันธิน

Main Author: ศิโรจน์ ผลพันธิน
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะครุศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
Subjects: วิจัย
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: H62 ศ517ง 2547
Copy 1
Available