การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในวัดราชบูรณะ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก =

The study of architectural style in wat rachaburana tabon nai muang amphor muang phitsanulok province /

สันต์ จันทร์สมศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สันต์ จันทร์สมศักดิ์, ศุภกิจ ยิ้มสรวล, ปรีชา เมฆทิพยพาชัย, สิริมาส เฮงรัศมี, นัฏฐิกา นวพันธุ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: สถาปัตยกรรมกับศาสนา
วัดราชบูรณะ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Architecture, Research

Call Number: NA4600 ก522
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA4600 ก522
Copy 1
Available