ปราสาทขอมในดินแดนไทย :

ความเป็นมาและข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ /

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

Main Author: รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Subjects: สถาปัตยกรรมเขมร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สถาปัตยกรรมไทย -- อิทธิพลต่างประเทศ
ศิลปกรรมขอม
ปราสาท -- ไทย
ศิลปกรรมเขมร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NA6022 ร636ป 2548
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available

Satit School, Stack

Call Number: 726.78 ร636ป 2548
Copy 8
Available
Copy 7
Available
Copy 6
Available