เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2548 :

Extreme surgery /

รัฐพลี ภาคอรรถ, บรรณาธิการ

Other Authors: รัฐพลี ภาคอรรถ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WO100 ว896 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available