เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2548 :

New trends in O&G" /

นเรศร สุขเจริญ, บรรณาธิการ

Other Authors: นเรศร สุขเจริญ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pediatrics -- congresses
Gynecology -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WP100 ว896 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available