เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2548 :

New trends in O&G" /

นเรศร สุขเจริญ, บรรณาธิการ

Other Authors: นเรศร สุขเจริญ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pediatrics -- congresses
Gynecology -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี
บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
"การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 14-18 มิถุนายน 2548"--ปกนอก
Physical Description: 214 หน้า : ภาพประกอบ; 26 ซม
ISBN: 9749940407