การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค :

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

พันธลักษณ์ ; นกัสนันท์ พุ่มสุโข

Main Author: พันธลักษณ์
Other Authors: นภัสนันท์ พุ่มสุโข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 19, 2548
Subjects: การละเล่น -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GV1204.81.T5 พ564ก 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available