เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2548 :

Pediatrics : healthy children healthy world /

สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ.

Other Authors: สุชาดา ศรีทิพยวรรณ,, ชิษณุ พันธุ์เจริญ,, อุษา ทิสยากร,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ธนาเพรส จำกัด, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pediatrics -- congresses
กุมารเวชศาสตร์ -- การประชุม.
เด็ก, -- โรค -- การรักษา -- การประชุม.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WS100 ว896 2548
Copy 7
Available
Copy 6
Available