ชุดไทยพระราชนิยม :

พระอัจฉริยปัญญา และพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ /

จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, วิไลวรรณ สมโสภณ

Main Author: จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
Other Authors: วิไลวรรณ สมโสภณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เครื่องแต่งกาย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GT1520 จ216ช 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available