ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา =Northeast Thailand : spatial potentials for development /

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์

Main Author: ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาศาสตร์. ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
Subjects: ภูมิศาสตร์กายภาพ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GB306 ช212ภ 2549
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available