แบบเรื่องและอัตลักษณ์ของตัวละครเอกจากวรรณกรรมเรื่องสั้นแนวรักชุด ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก =

STORY PATTERNS AND IDENTITIES ON MAJOR CHARACTERS FROM SHORT LOVE STORY SERIES OF "KWAM RUE SUEK EDD TEE REAK WA RUK" /

ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

No Cover Image
Main Author: ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: เรื่องสั้นไทย -- ประวัติและวิจารณ์ -- วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4209 ภ434บ 2550
Copy 1
Available
Copy 1
Checked out Due: 2023-2-4 Recall This