รายงานการศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เสนอ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ /

ศิโรจน์ ผลพันธิน, หัวหน้าวิจัย

Main Author: ศิโรจน์ ผลพันธิน
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: นักเรียนอาชีวศึกษา -- วิจัย
การทะเลาะวิวาท -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 172 แผ่น
ISBN: 9742237611