"ทรุศน" ปราสาทนครวัด :

การประเมินค่าทางสถาปัตย์ /

เกีรยติขจร ชัยเธียร

Main Author: เกียรติขจร ชัยเธียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549
Subjects: สถาปัตยกรรมเขมร
นครวัด
กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์
กัมพูชา -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 959.6 ก853ท 2549
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS554.98.A5 ก852 2549
Copy 1
Available

Architecture, Stack

Call Number: DS554.98.A5 ก852 2549
Copy 2
Available