สูติศาสตร์เชิงประจักษ์ =

Evidence-based obstetrics /

เจศฎา ถิ่นคำรพ, ภิเศก ลุมพิกานนท์, บรรณาธิการ

Other Authors: เจศฎา ถิ่นคำรพ,, ภิเศก ลุมพิกานนท์,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Obstetrics
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WQ100ส886 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available