แนวทางการสร้างกระแสความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย /

โดย เมทินี พงษ์เวช

No Cover Image
Main Author: เมทินี พงษ์เวช
Other Authors: สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ, 2544
Subjects: สิทธิสตรี
ความเสมอภาค
สตรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HQ1236 ม728น 2544
Copy 2
Not available
Copy 3
Not available
Copy 1
Not available