ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

29. Gastrointestinal endoscopy /

บรรณาธิการ, ทวี รัตนชูเอก...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ทวี รัตนชูเอก,, ชมรมศัลยกรรมด้วยกล้องแห่งประเทศไทย.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Endoscopy, -- Gastrointestinal -- congresses
Surgery -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2548
Copy 1
Available