คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน /

รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Other Authors: The Justice Group., คณะวิชาการ The Justice Group
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พีรภาส, 2549
Subjects: กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย
กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและคำตอบ
ตุลาการ -- การสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT70 ค356
Copy 1
Available
Copy 2
Available