การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาชาวเขาของศูนย์หัตถกรรมของที่ระลึก บ้านเหล่า ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ /

กนกวรรณ วงศ์ใหญ่

No Cover Image
Main Author: กนกวรรณ วงศ์ใหญ่
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: ภาคนิพนธ์ (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ของที่ระลึก -- บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2550 ก125ก
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ก125ก 2550
Copy 1
Available