ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี/

เฉลิมฤทธิ์ ทองสุข...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เฉลิมฤทธิ์ ทองสุข, ดวงพร ประสานศรี, พระมหาทิพย์ โอษฐงาม, พระมหาศิริทัศน์ คำมุงคุณ, พระมหาอนุชิต สง่าทรัพย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม.(สังคมศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
Subjects: กองทุนหมู่บ้าน -- การบริหาร
กองทุนหมู่บ้าน -- อุดรธานี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ศ162 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available