ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

34. Difficult surgery /

บรรณธิการ, ประยุทธ ศิริวงษ์

Other Authors: ประยุทธ ศิริวงษ์,, เพชร เกษตรสุวรรณ,, ชาญชัย นิมิตรวานิช,, สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โฆสิตการพิมพ์, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2549
Volume ล.34 Copy 1
Available