ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

32. Current practice in colorectal surgery/

บรรณาธิการ,ประยุทธ ศิริวงษ์

Other Authors: สมบุญ เจริญเศรษฐมห,, ปริญญา ทวีชัยการ,, ราชวิทยาลัยศัลยแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Colorectal -- Surgery
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2549
Volume ล.32 Copy 1
Available