การวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้านและตำบลในเขตอำเภอตะพานหิน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร/

กฤษณา คำฟัก...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: กฤษณา คำฟัก
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2542
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม.(ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542.
Subjects: หมู่บ้าน
หมู่บ้าน -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- พิจิตร
หมู่บ้าน -- ไทย -- พิจิตร -- ประวัติ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS589.Ph5 ก514 2542
Copy 1
Available