ผลการประคบสมุนไพรแห้งต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม =

Effect of dry-preserved herbs on knee joint pain among the elderly with knee osteoarthritis /

รัตนาภรณ์ มากะนัดถ์

No Cover Image
Main Author: รัตนาภรณ์ มากะนัดถ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร, บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: ผู้สูงอายุ
สมุนไพร -- การใช้รักษา
การแพทย์แผนโบราณ -- วิจัย
ยาแผนโบราณ -- วิจัย
โรคกระดูก
โรคข้อ
Herbs
Knee -- Joint
Osteoarthritis
Osteoarthritis -- therapy
Dissertations, -- Academic
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ร377ผ 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ร377ผ 2551
Copy 8
Available
Copy 5
Available
Copy 9
Available
Copy 7
Available