ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเข่าต่อความเจ็บปวดและความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม =

Effects of knee joint strenghening proprame on pain and mobility among patients with knee osteoarthritis /

จุฑารัตน์ จันตระ

No Cover Image
Main Author: จุฑารัตน์ จันตระ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร, บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: Osteoarthritis
Knee -- Joint
Dissertations, -- Academic
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Nurse, Thesis

Call Number: W4 จ631ผ 2551
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 7
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 จ631ผ 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available