สภาพเศรษฐกิจสุโขทัย : ศึกษาจากหลักฐานโบราณคดี /

กัลยา พูพัฒนานุรักษ์

No Cover Image
Main Author: กัลยา พูพัฒนานุรักษ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2532
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2532.
Subjects: โบราณคดี -- สุโขทัย
สุโขทัย -- ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HC445.S9 ก398ส 2532
Copy 1
Available