มรดกทางวัฒนธรรม 'ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ' /

วิมล จิโรจพันธุ์ ; ประชิด สกุณะพัฒน์,กนิษฐา เชยกีวงศ์

Main Author: วิมล จิโรจพันธุ์
Other Authors: ประชิด สกุณะพัฒน์, กนิษฐา เชยกีวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551
Subjects: วัฒนธรรมไทย -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประติมากรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จิตรกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การละเล่น -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นาฏศิลป์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- โบราณวัตถุ
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- โบราณสถาน
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS588.N65 ว663ม 2551
Copy 4
Available
Copy 9
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 6
Available
Copy 8
Available
Copy 5
Available

Satit School, Stack

Call Number: 306.09593 ว663ม 2551
Copy 10
Available

Social, Stack

Call Number: DS58.8.NE63 ว663ม 2551
Copy 3
Available

Health Sci, Dharma

Call Number: ธ ว663ม 2551
Copy 7
Available