รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเชิงปฏิบัติการเรี่องแผนแม่บทเพื่อ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ /

จัดทำโดย สถาบันพัฒนาภาคและเมือง ภาควิชาการวางแฟนและเมือง มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลีย์ ... [และอื่นๆ] ; [บรรณาธิการ ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, พิศมัย ชนบดี]

Other Authors: ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์,, พิศมัย ชนบดี,, มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลีย์. ภาควิชาการวางแฟนและเมือง. สถาบันพัฒนาภาคและเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Subjects: ไทย -- (ภาคใต้) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย
กระบี่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: DS588.S61 ร451ผ
Copy 3
Available