สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

The...Industrial Census : NORTHEASTERN REGION /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ดอกเบี้ย จำกัด, 2551
Subjects: สถิติอุตสาหกรรม -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การสำรวจอุตสาหกรรม -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD9736.T5 ส694 2551
Copy 1
Available