ความปวดและการจัดการความปวดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาพิเศษ =

Pain and pain management in special population /

บรรณาธิการ, ชัชชัย ปรีชาไว, อนงค์ ประสาธน์วนกิจ, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร.

Other Authors: ชัชชัย ปรีชาไว,, อนงค์ ประสาธน์วนกิจ,, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร,, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pain -- therapy
Pain -- therapy -- congresses
Pain -- Measurement
Pain -- Measurement -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WL704 ค181 2550
Copy 1
Available