การจัดการระบบข้อมูลคลังสินค้าสำหรับโรงงานเกษตรบ้านกร่าง =

Management inventory system for Kaset-Bankrang Factory /

วุฒิพงษ์ ปิ่นนาค อัตถสิทธิ์ เพียรวงศ์

No Cover Image
Main Author: วุฒิพงษ์ ปิ่นนาค
Other Authors: อัตถสิทธิ์ เพียรวงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: คลังสินค้า -- การจัดการ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)