ยุทธการ"สร้างน้ำดี" ที่ดอนมดแดง /

ผู้เขียน อภิญญา ตันทวีวงศ์

Main Author: อภิญญา ตันทวีวงศ์
Other Authors: วรรณา ศรีวิริยานุภาพ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. สำนักงานแผนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานแผนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Series: ถอดบทเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ;
Subjects: การคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปลาส้ม -- (อาหารไทย) -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
อาหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 1916/65
Copy 3
Cataloging Quick Book