นิทานพื้นบ้านภาคกลาง /

ผจงวาด กมลเสรีรัตน์,พัชณี ปี่เพราะ, ศิริพรรณ พงศ์สิฎานนท์

Main Author: ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
Other Authors: ศิริพรรณ พงศ์สิฎานนท์, พัชณี ปี่เพราะ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543
Subjects: นิทาน
นิทานพื้นเมือง -- ไทย -- (ภาคกลาง)
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Reference

Call Number: PL4221 ผ142น 2543
Copy 1
Library use only