ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี /

โดย เพชรี สุขขวัญ

No Cover Image
Main Author: เพชรี สุขขวัญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- อุทัยธานี
การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- อุทัยธานี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HN700.592.U82 พ879ย 2551
Copy 2
Not available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.U82 พ879ย 2551
Copy 1
Available