วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) =

JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT RESEARCH (Humanities and Social Sciences)

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA)
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร -- วารสาร
การวิจัย -- วารสาร
พัฒนาชุมชน -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: ปีที่1, ฉ.1 (2551)-
Item Description: อภินันทนาการ
เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2556)
บทความ 2 ภาษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 11,ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.61) เป็นต้นไป
Physical Description: เล่ม
Publication Frequency: ราย 3 เดือน 2561-
ISSN: 1905-7121