วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) =

JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT RESEARCH (Humanities and Social Sciences)

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA)
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร -- วารสาร
การวิจัย -- วารสาร
พัฒนาชุมชน -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!

nul

Issues ปีที่1:ฉบับที่1-ปีที่1:ฉบับที่2(2550:July-Aug-2550:Sep-Dec),ปีที่2:ฉบับที่1-ปีที่2:ฉบับที่2(2551:Jan-Apr-2551:May-Dec),ปีที่3:ฉบับที่1-ปีที่3:ฉบับที่2(2553:Jan-Apr-2553:May-Dec),ปีที่4:ฉบับที่1-ปีที่4:ฉบับที่2(2554:Jan-Apr-2554:May-Dec),ปีที่5:ฉบับที่1-ปีที่5:ฉบับที่2(2555:Jan-2555:Dec),ปีที่6:ฉบับที่1-ปีที่6:ฉบับที่2(2556:Jan-2556:Dec),ปีที่7:ฉบับที่1-ปีที่7:ฉบับที่2(2557:Jan-2557:Dec),ปีที่8:ฉบับที่1-ปีที่8:ฉบับที่3(2558:Jan-Apr-2558:Sep-Dec),ปีที่9:ฉบับที่1-ปีที่9:ฉบับที่2(2559:Jan-Apr-2559:May-Aug),ปีที่10:ฉบับที่1(2560:Jan-Apr),ปีที่10:ฉบับที่1-ปีที่10:ฉบับที่2(2560:Jan-Mar-2560:Apr-Jun),ปีที่10:ฉบับที่2-ปีที่10:ฉบับที่3(2560:May-Aug-2560:July-Sep),ปีที่10:ฉบับที่3(2560:Sep-Dec),ปีที่11:ฉบับที่1(2561:Jan-Mar),ปีที่12:ฉบับที่1-ปีที่12:ฉบับที่3(2562:Jan-Mar-2562:July-Sep),ปีที่12:ฉบับที่4(2561:Oct-Dec),ปีที่13:ฉบับที่4(2562:Oct-Dec)
Indexes ปีที่10:ฉบับที่1-ปีที่10:ฉบับที่3(2560:Jan-Mar-2560:July-Sep),ปีที่11:ฉบับที่1(2561:Jan-Mar),ปีที่11:ฉบับที่4-ปีที่12:ฉบับที่4(2561:Oct-Dec-2562:Oct-Dec)
2560:Jan-Mar
ปีที่10:ฉบับที่1
Arrived
31 Jan 2020

nulle

nulle

nulle

nulle

nulle

nulle

nulle

nulle