วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) =

JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT RESEARCH (Humanities and Social Sciences)

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA)
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร -- วารสาร
การวิจัย -- วารสาร
พัฒนาชุมชน -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!