วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม =

JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์, 2548
Subjects: มหาวิทยาลัยบูรพา. -- คณะศึกษาศาสตร์ -- วารสาร
การพัฒนาสังคม -- วิจัย.
นักวิชาการ -- ผลงานวิจัย -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร ว.ก522
Copy 0
Library use only