การออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP นกมะพร้าวครูตุ่ม ของกลุ่มนกมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

DESIGNING PACKAGE FOR KROOTUM'S COCONUT BIRD, PHITSANULOK /

วรานนท์ ถนอมวัฒนันต์

No Cover Image
Main Author: วรานนท์ ถนอมวัฒนันต์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
สินค้าไทย -- การออกแบบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
บรรณานุกรม
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
บรรณานุกรม
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ประวัติผู้แต่ง

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2552 ว314ก
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS170 ว314ก 2552
Copy 1
Available