เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น =

Introduction to creative film-making /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
ภาพยนตร์ -- วิจารณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN1995 อ884 2544
Volume ล.2 Copy 1
Available