รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต =

Ecotourism Manangement in Ma-Praw lsland Community, Amphoe Muang, Phuket /

จิราพร ประสรการ, วัชรี หิรัญพันธุ์, วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์

No Cover Image
Main Author: จิราพร ประสารการ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย
ภูเก็ต -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G156.E26 จ533ร 2551
Copy 1
Available