เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง =

Advanced film production /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN1995.9.P7 อ884 2548
Volume ล.1 Copy 1
Available