เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง =

Advanced film production /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: เล่ม : ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายบท
ISBN: 9746110234