งานภาคสนามกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น :

พื้นที่ศึกษาชุมชนตลาดเก่าบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และหมู่ที่ 3 บ้านต้นยาง ต.ปากกราน อ.เมืองฯ จ.พระนครศรีอยุธยา /

เกรียงไกร เกิดศิริ ... [และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เกรียงไกร เกิดศิริ., มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
Subjects: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น -- เพชรบุรี -- บ้านแหลม -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น -- พระนครศรีอยุธยา -- บ้านต้นยาง -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น -- ไทย -- (ภาคกลาง) -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!