พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม /

[คณะผู้จัดทำ อุษา เกียรติชัย, วีรนิต ฐานสุพร, มัณฑนา ศิริวรรณ]

No Cover Image
Other Authors: สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548
Subjects: การอนุรักษ์ภูมิทัศน์ -- ไทย
นโยบายสิ่งแวดล้อม -- ไทย
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย
การอนุรักษ์ธรรมชาติ -- ไทย
สิ่งแวดล้อม -- ไทย
ไทย -- ภาวะสิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QH540.83.T5 พ816 2548
Copy 1
Available